Ejemplo de web totalmente gestionable por 500€


Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta. Lorem Ipsum ha estat el text estàndard de la indústria des de l'any 1500, quan un impressor desconegut va fer servir una galerada de text i la va mesclar per crear un llibre de mostres tipogràfiques. No només ha sobreviscut cinc segles, sinó que ha fet el salt cap a la creació de tipus de lletra electrònics, romanent essencialment sense canvis. Es va popularitzar l'any 1960 amb el llançament de fulls Letraset que contenien passatges de Lorem Ipsum, i més recentment amb programari d'autoedició com Aldus Pagemaker que inclou versions de Lorem Ipsum.


· Precisión: muy buena
· Rapidez: Suficiente
· Producción: alto rendimiento
· Bajos costes
· Muy económica
· Marcado CE
· Normas Seguridad y Prevención de riesgos

 
powered by DigitalWork

Nombre de mi Empresa - C/ Dirección de mi Empresa, nº x - C.P. 00000 Población x - Provincia x - Teléfonos: 900.000.000 - 600.000.000